Μπλάγας Χρήστος - Προγραμματιστης Εφαρμογών Η/Υ & εφαρμογών Διαδικτύου  
ΚοινοΤομή  
 

 

Βιογραφικό Σημείωμα Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Προγραμματισμος Εφαρμογών
     
Προγραμματισμός Εφαρμογών Flash Facebook Επικοινωνία
     


 
Σχεδιασμός: Μπλάγας Χρήστος